Slová zo slovenského jazyka - povedať

Význam slova poučiť

poučiť dok.sloveso dokonavého vidu

dať poučenie (význ. 1), ponaučiť, vysvetliť: poučiť deti, ako sa treba správať; skúsenosti ho poučili

nedok. poúčať, poúča, poučovať
- poučiť sa získať poučenie, ponaučiť sa, vzdelať sa: poučiť sa z literatúry, poučiť sa z vlastných chýb

nedok. poúčať sa, poučovať sa

Viac informácií… 

Význam slova predpísať

predpísať -še -šu dok.sloveso dokonavého vidu

1. predpisom nariadiť, prikázať: predpísať žiakom povinné čítanie, predpísaný termín2. určiť ako liek, naordinovať: predpísať lieky proti kašľu3. napísať ako vzor: predpísať žiakom písmená do písanky;nedok. predpisovať

Viac informácií… 

Význam slova prideliť

prideliť -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. dať, uložiť ako úlohu, povinnosť: prideliť robotníkom prácu2. dať do vlastníctva, do užívania: prideliť byt3. určiť, zaradiť do funkcie, na úlohu: prideliť ďalšieho pracovníka na nový úsek;nedok. prideľovať

Viac informácií…