Slová zo slovenského jazyka - povedať

Význam slova rozprávať

rozprávať -a nedok.

1. vyjadrovať myšlienky rečou, hovoriť, vravieť: dieťa už rozpráva; rozprávať po slovensky, po anglicky; nevie poriadne rozprávať2. slovami vyjadrovať dojmy, zážitky, predstavy a pod.: rozprávať príbehy, žarty; rozprávať obsah filmu; rozprávať o živote zvierat, o svojich priateľoch; rozpráva (nám), že sa chystá do cudziny

Viac informácií… 

Význam slova určiť

určiť urč/-i! dok.

1. vopred rozhodnúť o niečom alebo o niekom, urobiť záver: určiť ceny, poradie, určiť termín odchodu; určiť zostavu mužstva; určiť veliteľov, vedúcich skupín ustanoviť2. zamerať na istý cieľ: film je určený mládeži; zrno určené na siatie

Viac informácií… 

Význam slova vravieť

vravieť -í -ia nedok.

hovoriť (význ. 1-6): vravieť pravdu; neviem, čo vravíš; poslúchni, kým ti pekne vravím; čo na to vravel? ako reagoval? fakty vravia (jasnou rečou); inštinkt mi vraví, že sa čosi stane; často vo vsuvke, ktorá zdôrazňuje platnosť výpovede: bolo ich, ako vravím, veľmi veľa; ako sa vraví, menej je viac
• škoda vravieť výraz rezignácie; o tom ani nevraviac to je samozrejmé; hluchému darmo vravíš; to mi nič nevraví nič mi to nepripomína; zlé jazyky vravia ohovárajúci ľudia; reči sa vravia, chlieb sa je

Viac informácií… 

Význam slova vystihnúť

vystihnúť -e -ú -hol dok.

1. rozumovo alebo zmyslami zistiť, postrehnúť, vypozorovať: vystihnúť situáciu, pravú chvíľu, vystihnúť niečí úmysel2. slovami alebo ináč náležite vyjadriť: dobre vystihnúť myšlienku, podstatu diela, atmosféru okolia;

Viac informácií…