Význam slova určiť

určiť význam, synonymá a skloňovanie

určiť urč/-i! dok.

1. vopred rozhodnúť o niečom alebo o niekom, urobiť záver: určiť ceny, poradie, určiť termín odchodu; určiť zostavu mužstva; určiť veliteľov, vedúcich skupín ustanoviť2. zamerať na istý cieľ: film je určený mládeži; zrno určené na siatie3. uvažovaním, skúmaním zistiť: určiť počet, polohu niečoho, určiť krvnú skupinu, určiť svetové strany; odb.: určiť rastlinu, živočícha; trojuholník je jednoznačne určený troma stranami;nedok. určovať

určiť synonymá

Synonymá slova určiť v synonymickom slovníku:

určiť
nakázať
naordinovať
nariadiť
povedať
predpísať
prideliť
prikázať
rozkázať
stanoviť
ustanoviť
uzákoniť
vytýčiť


určiť skloňovanie

Časovanie slova určiť:

dokonavé sloveso
(ja) určím
(ty) určíš
(on, ona, ono) určí
(my) určíme
(vy) určíte
(oni, ony) určia
(ja som, ty si, on) určil
(ona) určila
(ono) určilo
(oni, ony) určili
(ty) urč, urči!
(my) určme, určime!
(vy) určite, určte!
(nejako) určiac
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*