Slová zo slovenského jazyka - poctivý

Význam slova rýdzi

rýdzi príd.

1. neobsahujúci nič cudzie, čistý: rýdzi kov, rýdze zlato; rýdza reč neporušená2. naozajstný, skutočný, pravý: rýdze vlastenectvo, rýdza láska3. statočný, čestný, ušľachtilý: rýdzi človek, rýdza povaha;rýdzo, rýdze prísl. k 1, 2: rýdzo osobný dôvod; rýdzo cítiť

rýdzosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova slušný

slušný príd.

1. vyhovujúci pravidlám spoločenského správania, zdvorilý, poriadny: slušné vystupovanie; slušný človek; to nie je slušné2. vyhovujúci kvalitou, primeraný, dobrý: slušná strava, slušný podnik3. vyhovujúci veľkosťou, značný: slušný plat, slušná suma;slušne prísl.: slušne sa pozdraviť; vie slušne po nemecky; slušne zarábať

slušnosť -i ž.

Viac informácií…