Slová zo slovenského jazyka - poctivý

Význam slova čestný

čestný príd.

1. statočný, poctivý, počestný; svedčiaci o cti: čestný človek, mať čestný úmysel; čestná práca, čestný boj; čestné vyhlásenie2. určený na poctu, udelený ako pocta (za zásluhy a pod.): čestný titul; čestné uznanie; čestná funkcia neplatená; čestný člen, čestný doktorát; čestná stráž, čestná rota

Viac informácií… 

Význam slova čistý

čistý príd.

1. ktorý je bez špiny, opozitum špinavý: čistá voda, čistý riad, byt, čistá bielizeň; čistý papier a) nezašpinený b) nepopísaný; čistá pleť bez vyrážok2. s ničím nepomiešaný, rýdzi, číry, pravý: čistý lieh, čistý vzduch; čistá vlna, čistý hodváb, chemicky čistý; čisté nebo bez oblakov; čistý tón; čistá váha, hmotnosť (tovaru) netto, opozitum hrubá; čistá mzda po odpočítaní zrážok; čistý zisk po odpočítaní výrobných nákladov; šport. čistý čas bez prestávok

Viac informácií…