Slová zo slovenského jazyka - rozvinúť

Význam slova otvoriť

otvoriť dok.sloveso dokonavého vidu

1. uvoľniť zatváracie zariadenie a umožniť tak vstup, priechod, prietok, prívod niečoho a pod, opozitumslovo opačného významu zatvoriť, zavrieť: otvoriť dvere, oblok; otvoriť zásuvku; otvoriť televízor zapnúť; otvoriť plyn, (vodovodný) kohútik2. oddialiť od seba niečo zavreté, roztvoriť, opozitumslovo opačného významu zatvoriť, zavrieť: otvoriť knihu, nôž; otvoriť ústa i frazeologizmus a) ozvať sa b) začudovať sa; otvoriť náruč i frazeologizmus prijať niekoho3. odstrániť uzáver a tak sprístupniť obsah, opozitumslovo opačného významu zatvoriť: otvoriť fľašu, konzervu, otvoriť list4. uviesť do činnosti, začať, opozitumslovo opačného významu zatvoriť: otvoriť obchod, otvoriť schôdzku, výstavu, otvorenie školského roka; otvoriť účet založiť• otvoriť niekomu oči ukázať pravdu; otvoriť niekomu, pred niekým srdce a) prejaviť city b) zdôveriť sa; otvoriť niekomu dvere niekde umožniť prístup; pejor. otvoriť niekomu dvere vyhodiť ho; nevie (ani) ústa otvoriť

nedok. otvárať, otvára
- otvoriť sa
1. uvoľnením zatváracieho zariadenia sa stať voľným na vstup, priechod a pod, opozitumslovo opačného významu zatvoriť sa, zavrieť sa: brána, skriňa sa otvorila2. rozovrieť sa, roztvoriť sa, opozitumslovo opačného významu zavrieť sa: zošit sa (sám) otvoril, padák sa otvoril, rana sa otvorila3. ukázať sa, zjaviť sa, odhaliť sa: otvorilo sa pred nimi široké údolie; otvorili sa nám nové perspektívy• otvorili sa mu oči spoznal pravdu

nedok. otvárať sa

Viac informácií… 

Význam slova rozložiť

rozložiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. dať vedľa seba alebo na rozličné miesta v priestore, rozmiestniť: rozložiť riad, spisy po stole, rozložiť šaty po izbe2. roztiahnuť niečo zložené, rozprestrieť: rozložiť dáždnik, rozložiť si pred sebou noviny3. rozdeliť na časti, rozobrať: rozložiť hodinky; výraz z oblasti hudby rozložiť akord4. spôsobiť rozklad: rozložiť organizáciu5. naširoko roztiahnuť, rozopnúť: rozložiť ruky, rukami6. urobiť, pripraviť, založiť: rozložiť v peci oheň, rozložiť vatru7. vysvetliť, vyložiť: všetko mu dôkladne rozložil;nedok. rozkladať
- rozložiť sa
1. umiestniť sa (s vecami) na rozličné miesta, rozmiestniť sa: vojaci sa rozložili pri rieke; rozložil sa v kancelárii so spismi2. pohodlne si sadnúť alebo ľahnúť, uvelebiť sa: rozložiť sa vo foteli3. podľahnúť rozkladu: mŕtve telo sa rozložilo; front sa rozložil4. rozdeliť sa na časti: chemická zlúčenina sa rozložila;nedok. rozkladať sa
1. k 1-42. rozprestierať sa do šírky: na vŕškoch sa rozkladajú lesy a lúky

Viac informácií… 

Význam slova rozopnúť

rozopnúť, rozopäť -pne -pnú -pol/-päl dok.sloveso dokonavého vidu

1. uvoľniť, rozpojiť niečo zapnuté, spojené, opozitumslovo opačného významu zapnúť: rozopnúť golier, košeľu, rozopnúť reťaz; vošiel do izby a rozopäl sa2. uvoľniť zapínadlo, opozitumslovo opačného významu zapnúť: rozopnúť gombík, sponku3. roztiahnuť do šírky, rozostrieť: rozopnúť ruky, krídla;nedok. rozopínať, rozpínať, rozpína
- rozopnúť sa, rozopäť sa mimovoľne sa uvoľniť, rozpojiť sa: rozopäl sa mi kabát

nedok. rozopínať sa, rozpínať sa

Viac informácií… 

Význam slova rozpracovať

rozpracovať dok.sloveso dokonavého vidu

1. dať sa do práce a nedokončiť ju, rozrobiť: rozpracovať román, článok, rozpracovaný výrobok2. vypracovať do podrobností: rozpracovať ukazovatele kvality, rozpracovať problém;nedok. rozpracúvať, rozpracovávať, rozpracováva

Viac informácií… 

Význam slova rozprestrieť

rozprestrieť -ie -ú dok.sloveso dokonavého vidu

1. rozložiť, rozvinúť na ploche, prestrieť: rozprestrieť deku na tráve, na trávu; rozprestrieť noviny po zemi; rozprestrieť siete2. vystrieť, rozopnúť, rozopäť, rozostrieť: rozprestrieť ruky, krídla;nedok. rozprestierať, rozprestiera
- rozprestrieť sa rozložiť sa na ploche: čierne mraky sa rozprestreli po oblohe, v miestnosti sa rozprestrel dym

nedok. rozprestierať sa

Viac informácií… 

Význam slova roztiahnuť

roztiahnuť -e -u -hol dok.sloveso dokonavého vidu

1. rozložiť, rozprestrieť do šírky, obyčajne niečo zložené: roztiahnuť obrus, roztiahnuť deku na tráve, koberec po zemi2. ťahaním, potiahnutím roztvoriť, rozhrnúť: roztiahnuť oponu, záclony3. oddialiť od seba: roztiahnuť ruky, nohy4. rozšíriť (význ. 1): roztiahnuť ústa; roztiahnuť sukňu;nedok. rozťahovať
- roztiahnuť sa
1. rozprestrieť sa, rozložiť sa do šírky: padák sa roztiahol; roztiahol sa (s knihami) po celej izbe2. zväčšiť svoj objem, rozšíriť sa: roztiahol sa mu žalúdok, hmla sa roztiahla; struna sa roztiahne napne3. expresívny výraz pohodlne si sadnúť alebo ľahnúť, rozložiť sa, rozvaliť sa: roztiahnuť sa v kresle; pren. expresívny výraz na ceste sa roztiahla spadla;nedok. rozťahovať sa
1. k 1-32. hovorový výraz expresívny výraz rozpínavo, povýšene sa správať: okupanti sa rozťahovali po celej krajine

Viac informácií…