Slová zo slovenského jazyka podľa písmena L

Význam slova laboratórium

laboratórium -ia D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) a L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) -iu s.

miestnosť zariadená na vedecký výskum, pokusy alebo odborné technické práce: chemické, fotografické, zubné laboratórium

laboratórny príd.: laboratórne vyšetrenie, laboratórna prax

laboratórne prísl.

Viac informácií… 

Význam slova labuť

labuť -e ž.

vodný vták s dlhým prehnutým krkom, zool. Cygnus: biela, čierna labuť
• biely ako labuť

labutí príd.: labutie mláďa; pren. labutia šija, labutí krk dlhá (-ý) a ladne prehnutá (-ý)
• [kniž.] labutia pieseň posledný význačný čin, prejav pred zánikom

Viac informácií…