Slová na L slovenské

Význam slova ladiť

ladiť nedok.

1. nastavovať na vydávanie správnych tónov: ladiť si hlas, ladiť hudobné nástroje; pren. publ. ladiť formu pripravovať na istý termín2. nastavovať (rozhlasový, televízny) prijímač na želaný príjem, vylaďovať

Viac informácií…