Slová zo slovenského jazyka - priviazať

Význam slova prilepiť

prilepiť dok.sloveso dokonavého vidu

lepom alebo inou lepkavou látkou pripevniť, pripojiť, nalepiť: prilepiť známku na obálku; pren. expresívny výraz: prilepiť oči na niekoho, na niečo upreto sa zadívať; prilepiť k chalupe garáž

nedok. priliepať, priliepa, prilepovať
- prilepiť sa uviaznuť, zachytiť sa, prichytiť sa, obyčajne na niečom lepkavom: mucha sa prilepila na farbe
expresívny výraz: prilepiť sa niekomu na päty začať ho sledovať; niečo sa mu prilepilo na prsty ukradol to

nedok. priliepať sa, prilepovať sa

Viac informácií… 

Význam slova pripojiť

pripojiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. spojiť do 1 celku: pripojiť k vlaku ďalšie vozne; pripojiť elektromotor na sieť zapojiť2. pridať ako ďalšiu súčasť, pričleniť: pripojiť k žiadosti rodný list priložiť; pripojiť územie k istému štátu;nedok. pripájať, pripája
- pripojiť sa pridať sa, pridružiť sa: pripojiť sa na prechádzke k priateľke; pripojiť sa k názoru väčšiny

nedok. pripájať sa

Viac informácií… 

Význam slova pripútať

pripútať -a dok.sloveso dokonavého vidu

1. pripevniť putami, priviazať, priputnať: pripútať zajatca k stĺpu; pripútajte sa! (v lietadle)2. [kniž.] pridržať natrvalo na istom mieste, v blízkosti niekoho, vo vzťahu k niekomu: byť pripútaný k pôde, k domovu; žena ho pripútala k sebe; pripútať niečiu pozornosť získať;nedok. pripútavať, pripútava

Viac informácií… 

Význam slova spútať

spútať -a

sputnať -á dok.sloveso dokonavého vidu
1. dať do pút, poviazať: spútať ruky, spútať zlodeja, spútať koňa povrazmi; pren. rieka spútaná ľadom2. [kniž.] pripútať (význ. 2), spojiť: sú spútaní láskou, príbuzenstvom3. [kniž.] ovládnuť (význ. 1, 2), skrotiť: spútať živly, fantáziu;nedok. spútavať, spútava, sputnávať -a

Viac informácií… 

Význam slova uviazať

uviazať -že -žu dok.sloveso dokonavého vidu

1. viazaním upraviť (do istého tvaru): uviazať mašľu, kravatu, šatku; šnúrky uviazané na uzol2. viazaním pripevniť, priviazať: uviazať psa na reťaz, uviazať člnok3. viazaním zhotoviť: uviazať kyticuexpresívny výraz uviazať si niečo, niekoho na krk zaviniť si ťažkosti

nedok. uväzovať

Viac informácií…