Slová zo slovenského jazyka - priviazať

Význam slova prilepiť

prilepiť dok.

lepom alebo inou lepkavou látkou pripevniť, pripojiť, nalepiť: prilepiť známku na obálku; pren. expresívny výraz: prilepiť oči na niekoho, na niečo upreto sa zadívať; prilepiť k chalupe garáž

nedok. priliepať, priliepa, prilepovať

Viac informácií… 

Význam slova pripútať

pripútať -a dok.

1. pripevniť putami, priviazať, priputnať: pripútať zajatca k stĺpu; pripútajte sa! (v lietadle)2. knižný výraz pridržať natrvalo na istom mieste, v blízkosti niekoho, vo vzťahu k niekomu: byť pripútaný k pôde, k domovu; žena ho pripútala k sebe; pripútať niečiu pozornosť získať;

Viac informácií…