Slová zo slovenského jazyka - priviazať

Význam slova zviazať

zviazať -že -žu dok.

1. viazaním spojiť: zviazať konce špagáta, zviazať roztrhanú šnúrku2. obkrútením alebo ináč pevne spojiť; takto utvoriť celok, poviazať, zaviazať: zviazať obilie do snopov, drevo do zväzkov, zviazať veci do balíka; zviazať noviny

Viac informácií…