Slová zo slovenského jazyka - hlupák

Význam slova blázon

blázon -zna m.mužský rod

1. duševne chorý, pomätený človek: tichý blázon neškodný; nadávať niekomu do bláznov2. v minulosti dvorný blázon šašo3. hovorový výraz expresívny výraz nerozumný, nerozvážny človek; pochábeľ: nebuď blázon! nerob hlúposti!expresívny výraz smiať sa ako blázon bez príčiny; robiť si blázna z niekoho, mať niekoho za blázna robiť si žarty, uťahovať si; robiť zo seba blázna robiť sa hlúpym; expresívny výraz: som z toho blázon nechápem to; byť do niečoho celý blázon byť niečím celkom zaujatý; byť do niekoho, za niekým blázon byť veľmi zamilovaný; bol by blázon, keby/aby ... nerobil by rozumne

bláznovský príd. k 1: nosil bláznovské šaty

bláznovstvo -a -tiev s.
1. iba jednotné číslo pochabosť, samopašnosť2. samopašný čin: vyčíňať bláznovstvá

Viac informácií… 

Význam slova sprosták

sprosták -a mn. -ci m.mužský rod

expresívny výraz sprostý, nerozvážny človek, hlupák (obyčajne nadávka): sprosták sprostý

sprostaňa -e ž.

sprostácky príd.

sprostáctvo -a -tiev s.
1. iba jednotné číslo k sprosták2. sprostý čin;sprostáčik -a mn. -ovia m.mužský rod zdrob. zjemn.

sprostáčisko -a s. i m.mužský rod zvel.

Viac informácií…