Slová zo slovenského jazyka podľa písmena U

Význam slova ubiť

ubiť -je -jú dok.sloveso dokonavého vidu

1. (veľmi) zbiť (význ. 3), nabiť, dobiť: ubiť niekoho na smrť2. nárazmi utlačiť, udupať: ubiť zem ubíjadlom; ubitý sneh3. expresívny výraz zabrániť rozvíjaniu, potlačiť; zdeptať: ubiť v niekom talent; ubitý samotou;nedok. ubíjať, ubíja

Viac informácií…