Slová na U slovenské

Význam slova ubrať

ubrať uberie uberú dok.

1. zmenšiť pôvodné množstvo, rozmery, odobrať: ubrať zo sumy; ubrať očko; ubrať zo šírky, ubrať do švíkov pri pletení, šití; ubrať plyn, ubrať pary i pren. expresívny výraz spomaliť chôdzu, zmierniť intenzitu a pod.2. zmenšiť význam, hodnotu, odobrať: ubrať niekomu, niečomu na veľkosti, na dôležitosti, na kráse, na cene;

Viac informácií…