Slová zo slovenského jazyka - prelud

Význam slova duch

duch -a D. a L. -ovi/-u V archaizmus -u mn. -ovia m. živ.

1. nadprirodzená netelesná bytosť: dobrý duch; zlý duch (mu to pošepol) diabol; v zrúcaninách strašia duchovia strašidlá; Duch Svätý v kresťanskom náb. 3. božská osoba; hovorový výraz na Ducha na Turíce; filozofický výraz, opozitum hmota, bytie2. D. a L. -u/-ovi knižný výraz (vynikajúca) osobnosť: bol to štátnický duch; veľkí duchovia ľudstva

Viac informácií… 

Význam slova duša

duša -e ž.

1. vnútorný svet človeka, vnútro, myseľ, duch: mať v duši (ne)pokoj, mať nepokojnú dušu2. v náb. chápaní zjednocujúci a oživujúci princíp živých hmotných bytostí; nehmotná podstata človeka: duša opúšťa telo

Viac informácií…