Význam slova ustanoviť

ustanoviť význam, synonymá a skloňovanie

ustanoviť dok.

1. (úradne a pod.) určiť, ustáliť, stanoviť: ustanoviť predbežný termín (zasadania)2. inštitucionálne, organizačne utvoriť, vymenovať: ustanoviť vládu, ustanoviť (masovú, záujmovú) organizáciu založiť3. poveriť funkciou, vymenovať: ustanoviť nástupcu, obhajcu, poručníka;nedok. ustanovovať

  ustanoviť sa vzniknúť, utvoriť sa: nová vláda sa ustanovila, ustanovil sa prípravný výbor

nedok. ustanovovať sa

ustanoviť synonymá

Synonymá slova ustanoviť v synonymickom slovníku:

ustanoviť
nakázať
naordinovať
nariadiť
povedať
predpísať
prideliť
prikázať
rozkázať
stanoviť
určiť
uzákoniť
vytýčiť


ustanoviť skloňovanie

Časovanie slova ustanoviť:

dokonavé sloveso
(ja) ustanovím
(ty) ustanovíš
(on, ona, ono) ustanoví
(my) ustanovíme
(vy) ustanovíte
(oni, ony) ustanovia
(ja som, ty si, on) ustanovil
(ona) ustanovila
(ono) ustanovilo
(oni, ony) ustanovili
(ty) ustanov!
(my) ustanovme!
(vy) ustanovte!
(nejako) ustanoviac
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*