Slová zo slovenského jazyka - určiť

Význam slova povedať

povedať -vie -vedia -vedz! dok.

1. vyjadriť slovami, rečou: povedať pravdu, svoj názor; povedz, čo si včera robil; ako sa to povie po anglicky? ťažko povedať, čo mu vlastne je; pren. srdce mu povedalo, že je to ona2. vysloviť názor, zaujať stanovisko: čo na to povieš (ako odborník)?

Viac informácií…