Význam slova povedať

povedať význam, synonymá a skloňovanie

povedať -vie -vedia -vedz! dok.

1. vyjadriť slovami, rečou: povedať pravdu, svoj názor; povedz, čo si včera robil; ako sa to povie po anglicky? ťažko povedať, čo mu vlastne je; pren. srdce mu povedalo, že je to ona2. vysloviť názor, zaujať stanovisko: čo na to povieš (ako odborník)?3. predniesť (význ. 1): povedať prípitok, reč4. prezradiť (význ. 1): povedal to na mňa otcovi5. určiť, stanoviť: povedať cenu6. povedať si dohovoriť sa, dohodnúť sa: povedali si, že pôjdu spolu7. pomenovať, nazvať: prvý raz mu povedal: otec8. hovorový výraz expresívny výraz (ne)povedz(te)! v plat. častica nadväzuje na kontext a vyjadruje prekvapenie: nepovedz, už je doma?• (niečo urobiť,) len aby sa nepovedalo povrchne, naoko; nepovedal ani pol slova celkom nič; povedať niekomu niečo do očí priamo, otvorene; povedať niečo na pol úst, cez zuby nedbanlivo, neochotne; nikdy by som to o tebe nebol povedal nečakal som to od teba; povedať posledné slovo definitívne sa rozhodnúť; ani by som nepovedal nemyslím, že je to tak; dať si povedať uznať; nemať čo povedať nemať argumenty; nemajú si čo povedať nemajú spoločné záujmy; čo nepovedzte! výraz prekvapenia; povedať niečo po lopate priamo; povedz pravdu, prebiješ si hlavu pravda sa ťažko presadzuje

povedať synonymá

Synonymá slova povedať v synonymickom slovníku:

povedať
nakázať
naordinovať
nariadiť
predpísať
prideliť
prikázať
rozkázať
stanoviť
určiť
ustanoviť
uzákoniť
vytýčiť


povedať skloňovanie

Časovanie slova povedať:

dokonavé sloveso
(ja) poviem
(ty) povieš
(on, ona, ono) povie
(my) povieme
(vy) poviete
(oni, ony) povedia
(ja som, ty si, on) povedal
(ona) povedala
(ono) povedalo
(oni, ony) povedali
(ty) povedz!
(my) povedzme!
(vy) povedzte!
(nejako) povediac
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*