Význam slova nekonečný

nekonečný význam, synonymá a skloňovanie

nekonečný príd.

1. ktorý nemá koniec (v priestore, v čase), neobmedzený, neohraničený; ktorý má neobmedzený počet prvkov, opozitum konečný: nekonečný vesmír, priestor; nekonečný rad (čísel)2. expresívny výraz veľmi dlhý, veľmi veľký: tá cesta je nekonečná; nekonečná túžba;nekonečne prísl.

nekonečnosť -i ž.

nekonečno -a s. priestor alebo čas bez ohraničenia: dívať sa, šíriť sa do nekonečna; matematický výraz premenná veličina rastúca bez obmedzenia

nekonečný synonymá

Synonymá slova nekonečný v synonymickom slovníku:

nekonečný
nesmierny
ohromný


nekonečný skloňovanie

Skloňovanie slova nekonečný:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) nekonečný
(traja) nekoneční
(bez) nekonečného
(bez) nekonečných
(k) nekonečnému
(k) nekonečným
(vidím) nekonečného
(vidím) nekonečných
(o) nekonečnom
(o) nekonečných
(s) nekonečným
(s) nekonečnými
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) nekonečný
(tri) nekonečné
(bez) nekonečného
(bez) nekonečných
(k) nekonečnému
(k) nekonečným
(vidím) nekonečný
(vidím) nekonečné
(o) nekonečnom
(o) nekonečných
(s) nekonečným
(s) nekonečnými
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) nekonečná
(štyri) nekonečné
(bez) nekonečnej
(bez) nekonečných
(k) nekonečnej
(k) nekonečným
(vidím) nekonečnú
(vidím) nekonečné
(o) nekonečnej
(o) nekonečných
(s) nekonečnou
(s) nekonečnými
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) nekonečné
(tri) nekonečné
(bez) nekonečného
(bez) nekonečných
(k) nekonečnému
(k) nekonečným
(vidím) nekonečné
(vidím) nekonečné
(o) nekonečnom
(o) nekonečných
(s) nekonečným
(s) nekonečnými
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*