Význam slova tam

tam význam, synonymá

tam

I. zám. ukaz.1. ukazuje alebo odkazuje na vzdialené miesto, opozitum tu (často súvzťažný tam - kde, kde - tam): vchod je tam za rohom; čo nové tam u vás? poznám to (miesto), už som tam bol; kde sa pracuje, tam sú aj výsledky; sme tam, kde sme boli2. ukazuje alebo odkazuje na smer na vzdialené miesto, ta, opozitum sem (často súvzťažný kde, kam - tam): sadni si tam dozadu, už tam nechodím; kde nechodí slnko, tam chodí lekár; kam vietor, tam plášť3. sem-tam občas, zavše, kedy-tedy: sem-tam ho stretnem; sem a tam; (sused) sem -(sused) tam• tam a tam na istom, bližšie neurčenom mieste, na isté, bližšie neurčené miesto, niekde, kdesi; už je tam zomrel; expresívny výraz jedna noha sem, druhá tam chytro; hrubý výraz tam sú dvere choď(te) von!
II. častica hovorový výraz (s odtienkom zápor. hodnotenia) zdôrazňuje výraz, ku ktorému patrí, už, len: čo tam po tom! kto by tam jedol také dačo• je tam toho to je nič

tam synonymá

Synonymá slova tam v synonymickom slovníku:

tam
aprílový
ber sa
berte sa
bez chrbtovej kosti
bezcharakterný
bezcieľne
bezzásadový
bezúčelne
bárkam
bárkde
bárskam
bárskde
chameleónsky
choď/choďte do frasa
choď/choďte do pekla
choď/choďte do čerta
choď/choďte mi z očí
choď/choďte v čerty
chvíľami
chvíľkami
chvíľkový
dajsamibože
dajsamisvete
dakedy
dočasný
ejha
flexibilný
gaunerský
hja
hjaj
hocikam
hocikde
hockam
hockde
hore-dolu
három-fárom
iba tak
jalovo
je tam toho
kade-tade
kadekde
kam
kamkoľvek
kde
kde-tu
kdekade
kdekoľvek
kedy-netedy
kedy-tedy
kolísavý
krížom-krážom
kuš
kušte
labilný
len tak
lárom-fárom
láry-fáry
menlivý
naničhodný
naplano
naverímboha
necharakterný
neistý
nepevný
nepoctivý
neseriózny
nespoľahlivý
nestabilný
nestatočný
nestály
netrvanlivý
neustálený
nevídali
neúčelne
nečestný
niekdy
niekedy
ničomný
no bože
no veru
nízky
občas
podchvíľkou
podchvíľou
podchvíľu
podenkový
podliacky
podlý
pohyblivý
pominuteľný
prac sa
practe sa
prchavý
prechodný
predajný
prelietavý
premenlivý
preč
pľuhavý
rozkolísaný
rozlietavý
rozmarný
sem a ta
sem a tam
sem i tam
sem-ta
sem-tam
sprostituovaný
strať(te) sa mi z očí
sťakde
tam sú dvere
trci-frci
tu a tam
tu aj tam
tu i onam
tu i tam
veterný
von
vratký
vrtkavý
vrtohlavý
vrtošivý
vypadni
vypadnite
vše
všelikam
všelikde
z času na čas
zavše
zmizni
zmiznite
časom
ľahkomyseľný
šírinou
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*