Význam slova zabehnúť

zabehnúť význam, synonymá a skloňovanie

zabehnúť -e -ú -hol dok.

1. rýchlo sa (behom) dostať: husi zabehli do dvora; pren. oči mu zabehli (tým smerom) a) pozrel sa b) zaškúlil2. expresívny výraz nakrátko zájsť, zaskočiť, odbehnúť: zabehnúť (vlakom) k rodičom, zabehnúť (si) na obed, po peniaze, zabehnúť po pomoc3. pretekárskym behom zdolať: zabehnúť stovku za 10 sekúnd; zabehnúť vynikajúci čas dosiahnuť4. uviesť (nový stroj) do prevádzky, chodu: zabehnúť (novú) výrobu5. dostať sa pri jedení do hrtana namiesto do hltana, zaskočiť: zabehol mu zemiak; neos. zabehlo mu;nedok. zabiehať, zabieha, zabehúvať, zabehávať, zabeháva
1. k 1, 2, 4, 52. iba zabiehať tvoriť výbežky: lesy zabiehajú medzi polia
  zabehnúť sa
1. dostať sa do prevádzky, (riadneho) chodu: stroj za zabehol; hovorový výraz nový pracovník sa už zabehol zapracoval sa2. stať sa bežným, vžiť sa, zaužívať sa: nový názov sa zabehol, zabehnutý spôsob;nedok. zabiehať sa, zabehúvať sa, zabehávať sa

zabehnúť synonymá

Synonymá slova zabehnúť v synonymickom slovníku:

zabehnúť
doskočiť
dôjsť
frknúť
nabehnúť
navrieť
nechať
odbehnúť
odbočiť
odcválať
odskočiť
odtrieliť
odísť
orosiť sa
oxidovať
očernieť
ošťať sa
podbehnúť
podísť
ponamáhať sa
pozachodiť
pozachádzať
predbehnúť
prísť
skočiť
skočiť (si)
staviť sa
sčernieť
udomácniť sa
ujať sa
ujsť
vojsť do života
vpracovať
vybehnúť
vycvičiť
vyučiť
vyškoliť
vžiť sa
zabehať
zabehať sa
zabehnúť (si)
zabehnúť sa
zablúdiť
zabočiť
zabrúsiť
zacvičiť
zahmliť sa
zahnúť
zakonať sa
zakoreniť sa
zaletieť
zaliať sa
zaliezť
zapadnúť
zapotiť sa
zapracovať
zapracovať sa
zapustiť korene
zarosiť sa
zaskočiť
zaskočiť (si)
zastaviť sa
zatiahnuť
zatiahnuť sa
zatrieliť
zatúlať sa
zautomatizovať sa
zaučiť
zaužívať sa
zavliecť sa
zaškoliť
zbehnúť
zmechanizovať sa
zoxidovať
zájsť
zájsť (si)
šibnúť
švihnúť sa
švihnúť si


zabehnúť skloňovanie

Časovanie slova zabehnúť:

dokonavé sloveso
(ja) zabehnem
(ty) zabehneš
(on, ona, ono) zabehne
(my) zabehneme
(vy) zabehnete
(oni, ony) zabehnú
(ja som, ty si, on) zabehol
(ona) zabehla
(ono) zabehlo
(oni, ony) zabehli
(ty) zabehni!
(my) zabehnime!
(vy) zabehnite!
(nejako) zabehnúc
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*