Slová zo slovenského jazyka - význam

Význam slova stránka

stránka -y -nok ž.

1. strana (význ. 3): posledné stránky knihy; na stránkach novín sa dočítame veľa zaujímavého v novinách2. vlastnosť, črta človeka, veci, javu z istého hľadiska: kladná, záporná stránka (povahy), obsahová, zvuková stránka (predstavenia), vyhovovať zo všetkých stránok; z organizačnej stránky je všetko v poriadku; z tejto stránky čo sa toho týka

Viac informácií… 

Význam slova veľkosť

veľkosť -i ž.

1. priestorový, plošný rozmer: veľkosť bytu, pozemku, roztriediť veci podľa veľkosti, obraz v životnej veľkosti; topánky, šaty v štyroch veľkostiach veľkostných skupinách2. priestorová rozmernosť, rozsiahlosť: veľkosť vesmíru, oceána

Viac informácií… 

Význam slova zmysel

zmysel -slu m.

1. myšlienkový obsah, význam: zmysel slova, vety, výroku, použiť slovo v istom zmysle, v pravom zmysle slova2. konečný cieľ, dôvod konania, existencie, význam: zmysel života, zmysel dejín, zmysel práce; to (ne)má zmysel (nie) je to zbytočné

Viac informácií…