Slová zo slovenského jazyka - presvedčenie

Význam slova zásada

zásada -y -sad ž.

spoločensky, individuálne ustálený názor na konanie, správanie, jestvovanie niečoho, princíp, pravidlo: pevné životné zásady, zásady správnej výživy; vychádzať zo zásad demokracie
• v zásade (súhlasím a pod.) vo všeobecnosti, celkovo; (urobiť niečo) zo zásady zásadovo

Viac informácií…