Význam slova vôľa

vôľa význam, synonymá a skloňovanie

vôľa -e ž.

1. schopnosť slobodne sa rozhodovať: slobodná vôľa, konať podľa vlastnej vôle2. vedomé úsilie dosiahnuť niečo: vôľa zvíťaziť, dobrá vôľa pomôcť3. výsledok rozhodovania, požiadavka: vôľa väčšiny, presadiť svoju vôľu; posledná vôľa testament4. možnosť slobodne sa rozhodovať, voľnosť: nechať mladým vôľu vo všetkom5. hovorový výraz nálada (význ. 1): mať dobrú vôľu; byť bez vôle zle naladený6. tech. medzera umožňujúca voľný pohyb dvoch súčiastok: vôľa ložiska, volantu• ani pri najlepšej vôli za nijakých okolností; byť po vôli, proti vôli (ne)vyhovovať; užiť niečoho do vôle do sýtosti

vôľový príd. k 1: vôľové schopnosti, vôľová činnosť

vôľovo prísl.: vôľovo slabý jednotlivec

vôľa synonymá

Synonymá slova vôľa v synonymickom slovníku:

vôľa
intelekt
mienka
myseľ
myšlienky
nálada
presvedčenie
zmýšľanie


vôľa skloňovanie

Skloňovanie slova vôľa:

 
podstatné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) vôľa
(tri) vôle
(bez) vôle
(bez) vôlí
(k) vôli
(k) vôľam
(vidím) vôľu
(vidím) vôle
(o) vôli
(o) vôľach
(s) vôľou
(s) vôľami
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*