Slová zo slovenského jazyka - nálada

Význam slova pomery

pomery -ov m. pomn.

celková situácia, súhrn životných a iných podmienok, stav, okolnosti, postavenie: spoločenské, hospodárske, politické, rodinné pomery; výrobné, klimatické pomery; pomery v obci
• žiť nad pomery neprimerane k možnostiam

Viac informácií… 

Význam slova stav

stav -u m.

1. súhrn vlastností charakteristických v istom čase pre niečo, niekoho, okolnosti, položenie, v ktorom niečo, niekto je: zdravotný, duševný stav (pacienta), finančný stav (podniku), udržiavať v dobrom stave, dať do pôvodného stavu; ovocie v čerstvom stave; v triezvom, podnapitom stave; podľa súčasného stavu situácie; (vyhlásiť) výnimočný, vojnový stav2. postavenie muža, ženy z hľadiska manželstva: slobodný stav, rodinný stav; knižný výraz vstúpiť do stavu manželského uzavrieť manželstvo

Viac informácií… 

Význam slova vzduch

vzduch -u m.

1. zmes kyslíka, dusíka a iných plynných častí obklopujúca Zem a nevyhnutná pre živé organizmy, povetrie: svieži, studený vzduch, teplota, tlak vzduchu, nabrať vzduch do pľúc, vznášať sa vo vzduchu; vzduch je čistý i frazeologizmus nebezpečenstvo nehrozí2. vonkajší priestor, príroda, ovzdušie: ísť na vzduch, pohyb na čerstvom vzduchu; vyletieť do vzduchu vybuchnúť, explodovať

Viac informácií…