Slová zo slovenského jazyka - myseľ

Význam slova rozum

rozum -u m.

1. ľudská schopnosť myslieť, uvažovať, rozmýšľať; um: ľudský rozum, mať bystrý rozum, spravovať sa rozumom2. obyčajne mn. hovorový výraz výsledok myslenia, rozmýšľania, uvažovania, mienka, názor: rozdávať rozumy, chodiť si niekomu po rozumy

Viac informácií… 

Význam slova um

um -u m.

rozum (význ. 1): ľudský um, mať bystrý um
• niečo mu prišlo, zišlo na um spomenul si na niečo; ustavične mu čosi chodí, behá po ume, neschádza mu to z umu stále na čosi, na to myslí; zišlo mu to z umu zabudol (na) to

Viac informácií…