Význam slova sa

sa význam, synonymá

sa bez N; G. seba D. si A. sa L. sebe I. sebou, po predl. a pri dôraze D. sebe A. seba

I. zám. zvrat. zákl.1. označuje predmet totožný s pôvodcom deja: češe sa, pozerá sa pred zrkadlom, dá na seba čakať, má pred sebou ťažký deň, nedá si povedať; mne nekupuj, sebe kúp!2. pri živ. podmete v mn. označuje vzájomnosť, obapolnú činnosť: súrodenci sa majú radi, bijú sa, žiarlia na seba; želajú si zdravie, prisahali si vernosť, pristanú k sebe3. iba D. vyjadruje prospech alebo neprospech (prospechový D): nájsť si dievča, zariadiť si byt, objednal im pivo a sebe malinovku4. iba D. vyjadruje privlastňovanie (privl. D); svoj: hľadá si rodičov, roztrhol si košeľu5. iba D. vyjadruje cit (etický D): nech si ide svojou cestou, zaspievať si (do vôle), užiť si sveta• prísť k sebe spamätať sa; byť (úplne) bez seba a) v bezvedomí b) rozrušený, zmätený; (zasa) sú v sebe hádajú sa, bijú sa a pod.
II. saA. ako samostatná tvarotvorná morféma je súčasťou1. zvrat. pasíva: hľadá sa vinník, tráva sa kosí v júni, televízia sa pozerá do noci; do omáčky sa pridá korenie má sa pridať2. neos. zvrat. tvaru osob. slovies: pracovalo sa od rána do noci, nakupuje sa v samoobsluhe; chodí sa po pravej strane má sa chodiťB. používa sa1. ako samostatná slovotvorná morféma na tvorenie zvrat. slovies s významom a) stavu alebo zmeny stavu: dovŕšiť sa, ochladiť sa, hnevať sa b) prejavovania sa nejakým: černieť sa, košatieť sa, strmieť sa c) pohybu: hodiť sa, valiť sa, niesť sa d) obrátenia deja na jeho pôvodcu: dať sa (do služieb), zjaviť sa, nájsť sa e) rozlične modifikujúcim význam pôvodného slovesa: držať sa, pustiť sa, prosiť sa, naťahovať sa f) neúmyselného deja: utopiť sa, zabiť sa (pri havárii), poraniť sa2. ako súčasť slovotvorného postupu v spoj. s predponou: nalietať sa, dočítať sa, prekopať sa, navečerať sa, rozhorieť sa, zahovoriť sa, vyzúriť sa3. ako samostatná slovná morféma (pri čisto zvrat. slovesách): báť sa, smiať sa, ujať sa, páčiť sa, ponosovať sa, usilovať sa, zaoberať sa, obšmietať saIII. si používa sa1. ako samostatná slovotvorná morféma na tvorenie zvrat. slovies: spomenúť si, vzdychnúť si, (vy)myslieť si, predstaviť si, poradiť si2. ako súčasť slovotvorného postupu v spoj. s predponou na tvorenie slovies s významom a) primeranej miery a intenzity deja: zarečniť si, zapochodovať si, zajesť si, zatancovať si b) uspokojivej, zväčša malej miery deja: pohundrať si, poplakať si, pospať si, postáť si, upiť si3. ako samostatná slovná morféma (pri čisto zvrat. slovesách): oddýchnuť si, predsavziať si, uvedomiť si, potrpieť si, všímať si, ťažkať si, trúfať siIV. sa častica hovorový výraz (v eliptických vetách) zdôrazňuje povzbudzovanie, výzvu do činnosti: sem sa, chlapci! nože sa do toho!

sa synonymá

Synonymá slova sa v synonymickom slovníku:

sa
besnieť (sa)
bifľovať sa
biť sa
blamovať sa
blížiť sa
boxovať sa
buchnúť sa
budiť sa
burácať
búrať sa
búriť
búriť sa
chlpčiť sa
dvíhať sa
hlušiť sa
jatriť sa
klbčiť sa
klčkovať sa
kompromitovať sa
kričať
kráčať
kypieť
lomiť sa
marasiť sa
mať blamáž
mlátiť sa
nadchodiť
nadchádzať
nehodiť sa (k sebe)
nepasovať
nepochodiť
otĺkať sa
pasovať sa
pohorieť
povstávať
prať sa
preberať sa
prebúdzať sa
precitať
približovať sa
prichádzať
prikrádať sa
pristupovať
rebelovať
revoltovať
ruvať sa
ruť sa
sekať sa
streliť capa
strápniť sa
tĺcť sa
vkrádať sa
vybuchnúť
vyčíňať
vzdúvať sa
vzpierať sa
zblamovať sa
zhodiť sa
zhorieť
zobúdzať sa
zosmiešniť sa
zúriť
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*