Slová zo slovenského jazyka - chyba

Význam slova omyl

omyl -u m.

nevedome nesprávny čin alebo úsudok, mýlka, chyba: hrubý, osudný, ideový omyl; justičný omyl odsúdenie nevinného
? dopúšťať sa omylu, byť na omyle, robiť omyly mýliť sa; vyviesť z omylu

Viac informácií… 

Význam slova porucha

porucha -y -rúch ž.

1. chyba v činnosti nejakého mechanizmu: mechanická porucha, porucha stroja, opraviť poruchu2. nepriaznivá zmena normálneho stavu, funkcie a pod.: porucha v zásobovaní; duševná porucha, porucha trávenia, poruchy reči;

Viac informácií…