Význam slova dosiahnuť

dosiahnuť význam, synonymá a skloňovanie

dosiahnuť -e -u -hol dok.

1. dočiahnuť: dosiahnuť na skriňu, dosiahnuť (na) jablká palicou2. chôdzou a pod. sa dostať (k cieľu): výletníci dosiahli vrchol kopca3. zaujať istý priestor, mať dosah po istú hranicu, dočiahnuť: doska dosiahne po plafón; jeho vplyv k nám nedosiahne4. (vývinom) sa dostať k istej úrovni, hranici a pod.: dosiahnuť vysoký vek, dosiahnuť vysokú úroveň5. úsilím, prácou nadobudnúť, získať: dosiahnuť vytýčený cieľ;nedok. dosahovať

dosiahnuť synonymá

Synonymá slova dosiahnuť v synonymickom slovníku:

dosiahnuť
docieliť
dostať
získať


dosiahnuť skloňovanie

Časovanie slova dosiahnuť:

dokonavé sloveso
(ja) dosiahnem
(ty) dosiahneš
(on, ona, ono) dosiahne
(my) dosiahneme
(vy) dosiahnete
(oni, ony) dosiahnu
(ja som, ty si, on) dosiahol
(ona) dosiahla
(ono) dosiahlo
(oni, ony) dosiahli
(ty) dosiahni!
(my) dosiahnime!
(vy) dosiahnite!
(nejako) dosiahnuc
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*