Význam slova Mgr.

Mgr. význam

Mgr. skratka

magister (akademický titul pís. pred menom)