Slová zo slovenského jazyka - oklamať

Význam slova zviesť

zviesť zvedie zvedú zveď! zviedol dok.

1. vedením dopraviť zhora dolu: zviesť chorého dolu schodmi, chodník ich zviedol k jazeru2. vedením dopraviť na iné, obyčajne nižšie položené miesto: zviesť vodu do kanála, zviesť blesk do zeme

Viac informácií…