Význam slova kostol

kostol význam a skloňovanie

kostol -a m.mužský rod

budova na (kresťanské) bohoslužby, chrám: barokový kostol, chodiť do kostola
• ticho ako v kostole celkom; expresívny výraz naučím ťa po kostole hvízdať

kostolný príd.: kostolná veža
• to nie je s kostolným poriadkom, riadom to nie je v poriadku; chudobný ako kostolná myš celkom

kostolík -a m.mužský rod zdrob.


kostol synonymá:

kostol
🔄
bazilika
🔄
cerkev
🔄
chrám
🔄
dóm
🔄
kaplnka
🔄
katedrála
🔄
modlitebňa
🔄
svätyňa

skloňovanie slova kostol

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) kostol
(tri) kostoly
(bez) kostola
(bez) kostolov
(ku) kostolu
(ku) kostolom
(vidím) kostol
(vidím) kostoly
(o) kostole
(o) kostoloch
(s) kostolom
(s) kostolmi