Slová zo slovenského jazyka - svätyňa

Význam slova kostol

kostol -a m.mužský rod

budova na (kresťanské) bohoslužby, chrám: barokový kostol, chodiť do kostola
• ticho ako v kostole celkom; expresívny výraz naučím ťa po kostole hvízdať

kostolný príd.: kostolná veža
• to nie je s kostolným poriadkom, riadom to nie je v poriadku; chudobný ako kostolná myš celkom

kostolík -a m.mužský rod zdrob.

Viac informácií…