Význam slova chrám

chrám význam a skloňovanie

chrám -u m.mužský rod

väčšia budova určená na bohoslužby, kostol: gotický chrám; pren. [kniž.] miesto zasvätené niečomu: chrám vedy, kultúry

chrámový príd.: chrámová klenba; chrámová hudba


chrám synonymá:

chrám
🔄
bazilika
🔄
cerkev
🔄
dóm
🔄
kaplnka
🔄
katedrála
🔄
kostol
🔄
modlitebňa
🔄
svätyňa

skloňovanie slova chrám

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) chrám
(tri) chrámy
(bez) chrámu
(bez) chrámov
(k) chrámu
(k) chrámom
(vidím) chrám
(vidím) chrámy
(o) chráme
(o) chrámoch
(s) chrámom
(s) chrámami