Význam slova ha

ha význam, synonymá

ha zn.

hektár
ha, há cit.

1. iba ha vyjadruje rozličné pocity, napr. prekvapenie, hnev, alebo poukazuje na niečo, hah, hach: ha, aké strašné! ha, tam je!2. pripája sa k otázke na zvýraznenie nástojčivosti: čo tu chceš, há, ha?


ha synonymá

Synonymá slova ha v synonymickom slovníku:

ha
a
ach
ah
aha
ahá
ajhľa
au
bác
ech
eh
ehe
ej
ejha
fi
fiha
fíha
hach
hah
haj
he
hjaj
hjáj
huch
huh
háj
híha
híí
hľa
hľaď
hľaďte
hľaďteže
hľaďže
i
ih
iha
jaj
jajaj
jej
joj
jojoj
juj
jujuj
jujúj
jáj
jéj
jój
júj
ni
no
ny
och
oh
oj
ojej
ojoj
ojéj
ojój
pozri
pozrite
pozriteže
pozriže
thí
tíha
á
ách
áá
áách
í
íh
íha
íí
ó
óh
óha
óho
óó
ľa
ľaď
ľaďže
ľaľa
ľaľaď
ľaľaďže
ľaľať
ťhí
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*