Slová na R slovenské

Význam slova racionálny

racionálny príd.

1. založený na rozume, rozumovo odôvodnený, rozumový, opozitum iracionálny: racionálny prístup k problému, racionálna výchova; matematický výraz racionálne číslo ktoré sa dá vyjadriť podielom 2 celých čísel; termín z chémie racionálny vzorec skrátený štruktúrny vzorec2. hospodárny, účelný: racionálna výroba, racionálna organizácia práce;

Viac informácií…