Slová na R slovenské

Význam slova rad

rad -u m.

1. viac jednotlivcov alebo vecí usporiadaných v 1 línii za sebou alebo vedľa seba: rad cvičencov, ľudí, domov; sedieť v druhom rade; obranný, útočný rad2. skupina jednotlivcov alebo vecí spojených spoločnými záujmami, vlastnosťami alebo tvoriacich isté spoločenstvo: patriť do radov bojovníkov za zákaz jadrových zbraní; robotnícke rady sa upevnili; termín z chémie skupina zlúčenín s podobným usporiadaním atómovej väzby alebo odvodených od spoločnej základnej látky: uránový rad; matematický výraz aritmetický, geometrický rad

Viac informácií… 

Význam slova rada

rada -y rád ž.

1. návod na konanie, poučenie, odporúčanie: priateľská, otcovská, praktická rada; požiadať niekoho o radu2. rozhovor, pri ktorom niekto niekomu radí alebo sa radia viacerí: ísť na radu k priateľke

Viac informácií… 

Význam slova radca

radca -u mn. -ovia m.

1. kto dáva rady: bol mu priateľom a radcom2. vysoký alebo vyšší štátny úradník; jeho titul (u nás v minulosti): vládny, súdny radca, obchodný radca; kráľovský radca; diplomatický veľvyslanecký radca;

Viac informácií…