Význam slova iba

iba význam, synonymá

iba

I. spoj.A. i ibaže, iba čo priraď. vyjadruje odporovací vzťah obmedzením platnosti predchádzajúcej vety, len(že): bol mladý, iba majetok mu chýbal; vedel o tom dávno, ibaže doteraz mlčal; bola tma, iba čo lampy svietiliB. podraď. uvádza vetu1. časovú a) iba (čo) - už s významom predčasnosti, len (čo) - už: iba (čo) svitlo, už vstával b) iba keď (už) s významom súčasnosti alebo následnosti, len keď, až keď: vošiel (do triedy), iba keď (už) zvonilo c) iba keď s významom nečakaného zásahu do iného deja, len keď: pokojne kráča, iba keď padne pred neho kameň2. iba ak (by), ibaže (by) podmienkovú s významom obmedzenia na 1 možnosť, len ak (by): odísť nemôžeš, iba ak by si tu nocoval; dnes nemôžem, iba ak prídeš zajtraII. čast.1. zdôrazňuje platnosť výrazu vyjadrením jeho výlučnosti, obmedzením jeho platnosti, len, jedine: z toho budú iba hnevy, je iba kosť a koža, bolo iba desať hodín2. iba čo vyjadruje hodnotiaci postoj k vete, len čo: iba čo zbytočne klame, iba čo s ním čas tratí3. iba tak: povedať niečo iba tak nezáväzne; to nie je iba tak treba to brať vážne

iba synonymá

Synonymá slova iba v synonymickom slovníku:

iba
len
výhradne
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*