Význam slova idea

idea význam, synonymá a skloňovanie

idea -ey D. a L. -ei mn. -ey ž.

1. myslená predstava o niečom, myšlienka, nápad; úmysel, plán: to je dobrá idea; fixná idea2. produkt myslenia odrážajúci vzťah ľudí k vonkajšiemu svetu, pojem, predstava: spoločenské, národné idey; idea rovnosti, idey revolúcie; filozofický výraz metafyzická podstata veci3. myšlienka (význ. 5): základná idea diela;ideový príd. k 2, 3: ideové prúdy; ideová náplň románu

ideovo, ideove prísl.

ideovosť -i ž.: ideovosť umenia

idea synonymá

Synonymá slova idea v synonymickom slovníku:

idea
myšlienka
námet
návrh
téma


idea skloňovanie

Skloňovanie slova idea:

 
podstatné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) idea
(štyri) idey
(bez) idey
(bez) ideí
(k) idei
(k) ideám
(vidím) ideu
(vidím) idey
(o) idei
(o) ideách
(s) ideou
(s) ideami
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*