Slová na I slovenské

Význam slova identita

identita -y ž.

1. knižný výraz totožnosť, zhodnosť vo všetkých vlastnostiach, rovnakosť; identita vecí; zisťovať identitu zisťovať, o koho ide2. filozofický výraz, psych. konkrétna, ničím nezameniteľná podstata, ktorou sa od seba odlišujú jednotlivci, pren. i spoločenstvá: národná identita;

Viac informácií… 

Význam slova ideológia

ideológia -ie ž.

sústava filozofických, politických, náboženských, právnych a pod. názorov, ideí prispôsobených záujmom istých skupín, strán a pod.: komunistická ideológia, štátna ideológia

ideológ -a mn. -ovia m. tvorca alebo hlásateľ istej ideológie: ideológ revolúcie, ideológ marxizmu, národný ideológ

Viac informácií… 

Význam slova ideál

ideál -u L. -i mn. -y m.

1. predstava o dokonalej podobe niečoho ako cieľ (snaženia): mravný, spoločenský, životný ideál; stratiť ideály2. dokonalá podoba vyhovujúca predstavám, vzor: stelesňovať ideál, byť ideálom muža

Viac informácií…