Význam slova na

na význam, synonymá

na predl.

A. s A. vyjadruje1. smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, príp. smer vôbec, opozitum z(o): vysadnúť na koňa, skočiť na zem, prilepiť na stenu, zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce, na Slovensko, vyjsť na vzduch; cesta na Brezno2. účel, cieľ: ísť na obed, na víno, slúžiť na česť, potrebovať na obživu; vhodný na pitie; kefa na šaty3. spôsob, nástroj, prostriedok alebo mieru (príp. vo forme účinku): upiecť na mäkko, vypiť na dúšok; kachle na nočný prúd; napichnúť na vidličku, počuť na vlastné uši; priblížiť sa na dva metre, na dosah ruky, plniť plán na 100 %; schudnúť na triesku; vzduch na omdletie; starosť na starosť (sa hromadí)4. zreteľ: slabý na srdce; urobiť veľa na svoj vek; byť primladý na funkciu5. čas: na jar, na Vianoce; (odložiť) na nasledujúci týždeň, prísť na chvíľu; láska na celý život; (hneď) na to bezprostredne po tom6. príčinu: prísť na zavolanie, strhnúť sa na hrmot, umrieť na infarkt7. väzbu pri slovesách a menách: ukazovať na príčiny, myslieť na rodičov, volať na kamaráta, spytovať sa na zdravie; byť odkázaný na pomoc; kandidát na prezidentaB. s L. vyjadruje1. miesto na povrchu alebo prostredie: sedieť na stoličke, žiť na dedine, na Kysuciach, byť učiteľom na vysokej škole, mať na mysli, ležať na slnku2. účel, cieľ: byť na odchode3. spôsob, nástroj, prostriedok alebo mieru: ležať na chrbte, skúsiť na vlastnej koži, hrať na husliach; hra na organe; porezať sa na skle, viezť sa na aute; odprevadiť na veľkom kuse; záplata na záplate, hlava na hlave4. zreteľ: získať na váhe, ublížiť na cti; zdravý na tele i na duchu; strata na prémiách5. čas: vrátiť sa na svitaní, na konci roka; na začiatku storočia6. príčinu: smiať sa na vtipoch, uškrnúť sa na pripomienke7. väzbu pri slovesách a menách: lipnúť na deťoch, zakladať si na povesti, dohodnúť sa na postupe; záleží na ňom, ako sa rozhodne; práca, účasť na pláne8. (v spoj. so slovesom byť) stav: byť na rade, na programe, byť na ústupe, na príčine niečoho, byť na odpočinku
na cit.

vyjadruje
1. i nate (pri mn.) ponúkanie, tu máš, tu máte, vezmi(te) si!2. opakované volanie na domáce zvieratá: na, mačička, na!3. i ná rezignáciu, zľahčovanie a pod.: ná, zasa plače!


na synonymá

Synonymá slova na v synonymickom slovníku:

na
ahoj
ahojko
ahojček
cez
do
ku
na rozdiel od
navrchu
no
no teda
o
od
po
počas
pri
proti
s ohľadom na
servus
smerom do
smerom k
smerom na
so zreteľom na
spánombohom
v
vzhľadom na
zbohom
čao
čau
čauko
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*