Pravopisné písanie i – y

Pravidlá na písanie i – y sú nasledovné:
 1. v koreni slova – z hľadiska písania i – y sa spoluhlásky rozdeľujú na tvrdé, mäkké a obojaké.
  • mäkké spoluhlásky (c, dz, j a všetky s mäkčeňom), píšeme po nich i, okrem niektorých cudzích slov, napr.

   cylinder

  • tvrdé spoluhlásky (k, g, h, ch) – píšeme y, napr.

   kyvadlo, chytať

   tvrdé spoluhlásky (d, t, a, l) – píšeme y len v niektorých vybraných slovách, napr.

   dyňa, mlyn

   V citoslovciach a zvukomalebných slovách sa píše i, napr.

   tikať, kikiríkať

  • obojaké spoluhlásky (b, p, in, v, r, s, z) – y píšeme len vo vybraných slovách.
 2. v predpone – v predponách píšeme vy, napr.

  vyskočiť

 3. v prípone
  • v príponách – kyňa, napr.

   kuchyňa, svedkyňa.

  • V dvoch vzoroch

   dub, žena

  • U prídavných mien podľa vzoru pekný.
  • U zámen a čísloviek

   ony, samy, jedny a všetky

  • U prísloviek, ktoré sú zakončené na sky, cky, ky

   chlapsky, nevedomky

  • V cudzích slovách napr.

   Babylon, byrokracia
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*