Čo sú expresívne slová

Expresívne slová sú citovo zafarbené slová a vyjadrujeme nimi svoj subjektívny vzťah k veci. Expresívne slová môžu byť:

  1. so zjemňujúcim odtieňom (maznavé)

    napr. mamička

  2. so zhoršujúcim odtieňom (hanlivé)

    napr. psisko