Tvorenie slov

Tvorenie slov je jedným zo spôsobov obohacovania slovnej zásoby. Nové slová sa v slovenskom jazyku tvoria:

 1. odvodzovaním
 2. skladaním
 3. skracovaním
 1. odvodzovaním – odvodené slovo sa tvorí zo základného slova napr.

  historický – predhistorický

  Odvodené slovo sa skladá z dvoch častí:

  1. slovotvorný základ (ZS) – je to časť slova, ktorá ostane po odtrhnutí slovotvornej prípony, alebo predpony, napr. stromček
  2. slovotvorný formant (SF) – je časť slova, ktorá stojí pred alebo za slovotvorným základom
 2. skladaním – slová sa skladajú z 2 slovotvorných základov
  1. veľké mesto – veľkomesto
   starý vek – starovek
   pomocou spojovacej morfémy o
  2. kniha, tlačiareň – kníhtlačiareň
   bez spojovacej morfémy o
  3. auto, škola – autoškola
   hybridné zloženie slova (prvá časť je cudzieho pôvodu)
  4. modro – zelená, rozlišujeme dve samostatné farby

   modrozelená – farby splývajú

   prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom

 3. skracovaním – slova sa skracuj ú kvôli úspornému vyjadrovaniu a tak vznikajú skrátené slova, skratky značky.

  Rozlišujeme tri typy skrátených slov:

  1. atď., za slovom sa píše bodka, ale číta sa ako celé slovo
  2. SR, vzniká zo začiatočných písmen napr. SOU, USA
  3. CHEMKO, vzniká zo slabík (chemický kombinát)

  Využívajú sa aj značky napr.

  m – meter, l – liter

  a univerbizácia – čo je skrátenie na jedno slovo, napr.

  panelový dom – panelák
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*