Slohové postupy

Slohový postup je spôsob akým vyberáme a usporadúvame jazykové prostriedky, tak aby sme utvorili slohový útvar. Slohové postupy delíme na:
Slohové útvary slohového postupu

Slohový útvar určuje aký jazykový štýl a slohový postup zvolíme a preto každý slohový útvar vzniká iným slohovým postupom – iným spôsobom usporiadania jazykových prostriedkov.

 • Informačný slohový postup

  Stručné údaje na otázky kto, čo, kedy, kde, ako, prečo. Vyberá a skladá údaje a fakty.

  Slohové útvary informačného slohového postupu:

  • správa
  • oznámenie
  • hlásenie
  • plagát
  • inzerát
  • telegram
  • list
  • zápisnica
  • protokol
  • bežné rozhovory
 • Výkladový slohový postup

  Vnútorne vzťahy, hodnotenie a vlastné názory. Vyberá a skladá podstatu a vzťahy medzi javmi.

  Slohové útvary výkladového slohového postupu:

  • výklad
  • referát
  • prednáška
  • úvaha
  • kritika
  • recenzia
  • diskusný príspevok
  • úvodník
 • Opisný slohový postup

  Opisuje vecné vzťahy, znaky, vlastnosti, výrobný alebo pracovný postup. Vyberá a skladá znaky a vlastnosti, osôb predmetov a činnosti.

  Slohové útvary opisného slohového postupu:

  • opis
  • návody
  • životopis
  • posudok
  • charakteristika
  • reportáž
 • Rozprávací slohový postup

  Zaujímavé udalosti, príhody, zážitky v časovej postupnosti. Zachytáva jedinečný príbeh, ktorý predstavuje časové a príčinné späté dejové pásmo. Ma úvod, jadro a záver.

  Slohové útvary rozprávacieho slohového postupu:

  • rozprávanie
  • bájka
  • rozprávka
  • povesť
  • poviedka
  • novela
  • román
  • fejtónNapíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*