Umelecký štýl

Umelecký štýl je skupina literárnych diel v jednotlivých literárnych druhoch. Poznáme tri žánre umeleckého jazykového štýlu:
 • Lyrika

  patrí sem óda, elégia, epigram, sonet, hymna

 • Epika

  poviedka, román, bájka, povesť, rozprávka, balada, epos, báj

 • Dráma

  tragédia, komédia, činohra, fraška

Žánre umeleckého štýlu sa odlišujú výstavbou jazykových prostriedkov. Umelecký štýl využíva funkčne všetky slohové prostriedky ostatných štýlov – hovorového, odborného, publicistického, ktoré autor ozvláštňuje v mene estetickej účinnosti.

Znaky umeleckého štýlu

 • ikonickosť, zážitkovosť
 • umelecký prejav pôsobí na citovú stránku recipienta
 • rozprávanie, autorská reč, reč postáv
 • používajú básnici, spisovatelia
 • používa sa pri výkladeNapíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*