Náučný štýl

Náučný štýl sa využíva všade tam, kde je potrebné sprostredkovať odborné informácie.
Vo veľkej miere sa prejavil vplyv vedecko – technického rozvoja kedy informácie a vedecké poznatky získavame aj z iných krajín. V dôsledku toho dochádza k príklonu slovenčiny k svetovému trendu:

  1. internacionalizácie – preberanie jazykových prostriedkov z cudzích jazykov.
  2. formalizácie – je vyjadrovanie sa pomocou stručných hesiel, nadpisov, vzorcov, tabuliek čo je dôležité pre rýchle spracovanie informácii.

Texty v náučnom štýle obsahujú zložené súvetia s bohatou interpunkciou (čiarky, dvojbodky, úvodzovky). V dôsledku toho, že sa jednotlivé javy vysvetľujú. Aby mnohé vedecké informácie pochopil aj laik, využíva sa populárno-náučný štýl. Prostredníctvom populárno-náučného štýlu sa vedecké a technické poznatky podávajú zaujímavou a prístupnou formou.

Vedecko-náučný štýl:

cudzie slová

prísna logická kompozícia

presná vedecká argumentácia a citácia

nezaujatosť

náročná, stereotypná štylizácia

Populárno-náučný štýl

menej cudzích slov

voľnejšia kompozícia

voľnejšia citácia, parafrázy

postoj autora (presviedčanie)

pestrejšia štylizácia – beletristické rečnícke prvky

Slohové útvary:

Slohové útvary sa rozdeľujú podľa toho, aký slohový postup sa v nich uplatňuje:

  1. výkladové – štúdie, článok, úvaha, referát, koreferát, prednáška
  2. opisné – charakteristika, recenzia, posudok, kritika a pracovný návodNapíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*