Pravopis veľkých písmen

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.
Zemepisné názvy môžu byť:

  1. jednoslovné (píšeme veľké začiatočné písmeno)
  2. viacslovné (začiatočné písmeno prvého slova je veľké) Lomnický štít
  3. pri zemepisných názvoch si musíme uvedomiť čí ide o priame, alebo prenesené pomenovanie napr.

    Štrbské pleso (jazero) – priame pomenovanie,
    Štrbské Pleso (osada) – prenesené pomenovanie

Ak sa názvy miest, alebo ulíc skladajú z viacerých slov, všetky slová okrem spojok a predložiek píšeme veľkým písmenom.

napr. Nové Mesto nad Váhom

Ak sa mená používajú ako nadávky, tak tie sa píšu malým písmenom.

napr. Judáš – meno, judáš – nadávka, Xantipa – meno, xantipa – nadávka

Ak od mena odvodzujeme pomenovanie rodiny, píšeme veľké písmenko. Ak od mena odvodzujeme hnutie, píšeme malé písmeno.

napr. Štúr, Štúrovci – rodina, štúrovci – hnutie

Ak od vlastného mena tvoríme prídavné meno príponami – ky, sky, píšeme ich malým písmenom.

napr. Bratislava, bratislavský most

Ak od vlastných mien tvoríme prídavné meno príponou vo, in píšeme ich veľkým písmenom.

napr. Timravin román, Hviezdoslavov kubín

V značkách a značkových slovách.

napr. SR, SOU, atď.

Na začiatku vety i v citáciách.

napr. Sestra zvolala: „Neprídem“

V listoch v osobných zámenách na znak úcty.

napr. Vás, blahoželám Ti
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*