Význam slova úhrn

úhrn význam a skloňovanie

úhrn -u m.mužský rod

odborný výraz súčet, súhrn: úhrn nákladov a miezd

úhrnný príd.: úhrnný počet

úhrnne prísl.


úhrn synonymá:

úhrn
🔄
celok
🔄
komplex
🔄
súbor

skloňovanie slova úhrn

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) úhrn
(štyri) úhrny
(bez) úhrnu
(bez) úhrnov
(k) úhrnu
(k) úhrnom
(vidím) úhrn
(vidím) úhrny
(o) úhrne
(o) úhrnoch
(s) úhrnom
(s) úhrnmi