Slová zo slovenského jazyka - súbor

Význam slova zbor

zbor -u m.mužský rod

1. organizovaná skupina ľudí: požiarny, učiteľský zbor; policajný zbor polícia2. vokálne, tanečné a pod. teleso: spevácky zbor, spievať, tancovať v zbore3. skladba pre (spevácke) teleso: komponovať zbory;zborový príd.: zborový spev, zborová recitácia

zborovo prísl.: zborovo recitovať, zborovo pozdraviť

Viac informácií…