Slová zo slovenského jazyka - komplex

Význam slova celok

celok -lku m.

1. samostatný, relatívne jednotný útvar členiteľný na časti: územný, hospodársky, štátny celok, tvoriť prirodzený celok; šaty v celku v 1 kuse2. spoločenstvo, kolektív: reprezentačný celok, zriecť sa v prospech celku

Viac informácií…